Viceland

Konst, kultur och samhälle...

Magazine som talar om kultur, konst, samhälle och kuriosa.

Alla har rätt till rättvisa

I en sann demokrati ska alla ha rätt till en rättvis process om man skulle komma i klammeri med polis, åklagare eller rättsväsendet. Att alla, oberoende ålder, kön, storleken på inkomst och släktband ska kunna få rättvisa innebär att alla måste bidra till möjligheten till en rättvis prövning. Och det gör vi via skatten. Skulle något hända dig, och du skulle behöva en försvarare, så får du det. Är det du som är ett misstänkt förövare får du en advokat tilldelat till dig av domstolen. Du kan säkert be att få någon som du vet tackar ja till din förfrågan. De brukar kunna tillmötesgå sådana önskningar.

Är det är en civil tvist får du rättsskydd

Är det så att du inte är misstänkt för något brott, utan att någon har stämt dig, får du ett skydd som kallas rättsskydd. Det innebär att om du har en hemförsäkring, går den försäkringen in som ett rättsskydd och bekostar din advokat. Har du av någon anledning ingen hemförsäkring, och dessutom tjänar under 250 000 under ett år, får du rättshjälp. Det innebär att domstolen går in och betalar en advokat. Allt detta är till för att alla ska kunna få det rättsskydd som hen behöver. Det finns alltså inga gratis advokater, tvärtom, de bekostas av allmänna medel.

1 Nov 2017